LA Consult
foto Kristíny Hoholíkovej

V advokátskej kancelárii Mgr. Kristíny Hoholíkovej poskytujem klientom právne služby od 1. januára 2011.

Pri výkone advokácie dodržiavam zásady profesijnej etiky a princípy hospodárnosti a efektívnosti využitia zdrojov.

Spoluprácu staviam na otvorenej komunikácii.

Pri poskytovaní právnych služieb spolupracujem s odborníkmi z rôznych oblastí týkajúcich sa potrieb klientov. Medzi mojich partnerov patria účtovník, daňový poradca, psychológ, psychiater a znalec v odbore stavebnej činnosti.

V rámci výkonu advokácie

  • zastupujem klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi,
  • zastupujem klientov v trestnom konaní,
  • poskytujem právne rady,
  • spisujem listiny o právnych úkonoch,
  • spracúvam právne rozbory,
  • poskytujem ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci.

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave som ukončila v roku 2005.

Počas štúdia som absolvovala projekt “Österreichische Rechtsschule in Pressburg“ organizovaný Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Wirtschafts Universität, Viedeň. V roku 2007 som absolvovala seminár “American Law and Dispute Resolution” organizovaný The John Marshall Law School, Chicago.

Prax advokátskeho koncipienta som získala v období od septembra 2006 do júna 2008 v advokátskej kancelárii DT LEGAL, s.r.o.; neskôr v advokátskej kancelárii DEDÁK & Partners, s.r.o., kde som pôsobila v období od júla 2008 do júna 2010.

Advokátske skúšky som absolvovala v novembri 2009. V zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou som zapísaná od januára 2011. Som zapísaná v zozname advokátov poskytujúcich bezplatnú právnu pomoc, v zozname advokátov poskytujúcich právnu pomoc ex offo a v zozname advokátov zastupujúcich klientov pred Ústavným súdom.

Termín osobného stretnutia si prosím dohodnite telefonicky na čísle 0948 241 000.

Viac informácií o službách, ktoré poskytujem, ako aj odpovede na akékoľvek otázky týkajúce sa predmetu mojej činnosti, získate zaslaním mailu na kristina.hoholikova@laconsult.sk.

Priestory advokátskej kancelárie Mgr. Kristíny Hoholíkovej sa nachádzajú na adrese:

Nám. Sv. Egídia 55
058 01 Poprad
Slovenská republika

Mapa:


Zväčšiť mapu